Индекс на телесната маса

Индексът на телесна маса (ИТМ) се използва, за да се изчисли съотношението между телесната маса и височината. Така разбирате дали теглото ви е в здравословни граници спрямо вашият ръст. ИТМ се изчислява като се раздели теглото на височината на квадрат. Така всъщност се изчислява струпването на телесна маса на квадратен метър. С нашият калкулатор можете да разберете най-здравословното тегло, отговарящо на вашия ръст. ИТМ не винаги е точен. Той може да даде повече мазнини при хора със силно развита мускулна маса, при бременни и др. Или може да отчете по-малко при такива в напреднала възраст или при наличие на физически увреждания, които намаляват способността за движение.