въглехидрати - информация

Въглехидратите са голяма група органични вещества, изпълняващи важни биологични функции в живите организми. Към тях спадат глюкозата, фруктозата, захарозата, нишестето, целулозата и др. Изграждането на всички органични вещества на клетката има за основа хлорофилния фотосинтез на въглехидратите в зелените части на растенията.

Този процес доказва качествения състав на въглехидратите. Те са изградени от въглерод, водород и кислород. Въглехидратите са основна част от храната на живите организми. 80% от сухото вещество на растенията и 20% от това на животните се пада на въглехидратите. Наименованието на въглехидратите е възникнало въз основа на представата, че те са разглеждани като хидрати на въглерода. Тяхната обща формула е Сn(Н2О)m или СnН2mОm, в която съотношението между водорода и кислорода е 2:1, като при водата. По-късно е било установено, че съществуват съединения, които по качествен и количествен състав съответстват на тази формула, но имат различни свойства и следователно те не са въглехидрати (например: оцетна киселина – С2Н4О2, оцетен анхидрид – С4Н6О3 и др.). Освен това са познати редица въглехидрати, които не отговарят на общата им формула, но по строеж и свойства се отнасят към този клас съединения (например дезоксирибозата – С5Н10О4). Понякога въглехидратите се наричат захари, понеже някои техни представители имат сладък вкус. Всички въглехидрати съдържат два типа функционални групи – хидроксилни и алдехидни или кето-групи. Наличието на тези групи определя свойствата им.

По систематичната номенклатура въглехидратите се наричат глуциди.

Въглехидратите могат да се разделят на три групи: монозахариди, олигозахариди (съдържащи от 2 до 10 монозахаридни остатъка) и полизахариди. Докато монозахаридите не могат да се хидролизират, то олигозахаридите и полизахаридите се хидролизират до по-прости захари и в крайния случай до монозахариди. Монозахаридите в зависимост от функционалната природа на карбонилната група се разделят на алдози и кетози. Класификацията на въглехидратите е удобно да се представи със схемата:
Монозахаридите и олигозахаридите са нискомолекулни, а полизахаридите са високомолекулни вещества.

Източник: Wikipedia

Да остареем здрави – правилно хранене за дълголетие

Категория: Антистареене  (0)

Здравословни храни за бременни

Категория: Нови майки  (0)

Готвене с деца

Категория: Съвети за здравословно готвене  (0)

Здравословен обяд в ресторант

Категория: Хранене навън  (0)

10 мита за диабетичните диети

Категория: Диабет  3 коментара

Вегетарианци от време на време

Категория: Вегетариански  (0)

Противовъзпалителната диета – път към доброто здраве

Категория: Лечебни храни  (0)

Лекарства за отслабване без рецепта и билкови лекове за намаляване на теглото

Категория: Добра талия  4 коментара

Пет изненадващи причини, поради които наддавате на тегло

Категория: Добра талия  (0)

Изкуството на полезното похапване

Категория: Стратегии  (0)